Hoe Corona jouw zorgverzekering beïnvloedt

Inmiddels kunnen we al bijna een streep trekken door 2020. Voor zover velen dat al niet gedaan hebben, want het Coronavirus heeft natuurlijk wel het één en ander teweeg gebracht in onze samenleving. Deze veranderingen in 2020 hebben ook geleid tot een verandering wat betreft de zorgkosten. Ook al heb je zelf geen Corona gehad, het virus heeft wel zijn weerslag op jouw zorgpremie voor de komende jaren. Hoe dat zit lees je hier.

Hogere premie door Coronacrisis

Aanvankelijk werd gedacht dat de kosten voor de zorgpremie in 2021 al flink omhoog zouden gaan, vanwege Covid-19. Het aantal medische kosten, die gemaakt zijn voor de behandeling van het Coronavirus, zijn toegenomen. Daarentegen is veel reguliere zorg niet uitgevoerd, of op een laag pitje gezet. Dit werd natuurlijk wel enigszins gestuurd door de overheid: om de zorgcapaciteit zo groot mogelijk te houden voor corona-gerelateerde zorg, werd niet-noodzakelijke zorg uitgesteld.

De verwachting dat deze kosten veel hoger zullen uitvallen lijkt vooralsnog getemperd. Uiteraard stijgen de zorgpremies van de basiszorgverzekering voor 2021 wel, maar toch staat dit los van het virus. De premies zouden namelijk ook stijgen als Covid-19 niet om de hoek was komen kijken. Er wordt wel voorspeld dat de zorgpremies voor 2022 omhoog zullen gaan, omdat de zorg die in 2020 en wellicht begin 2021 uitgesteld is, dan alsnog zal plaatsvinden. De kans dat de premies voor 2022 alsnog gaan stijgen is dus reëel.

Korte termijn effect beperkt, lange termijn verschil merkbaar

Het effect van Corona op de zorgkosten lijkt dus op korte termijn (gelukkig) mee te vallen. Dit zal naar verwachting echter op een later moment in 2022 alsnog tot uiting komen door meer zorgdeclaraties en hogere zorgpremies. Dit jaar is in juli besloten om de herstelzorg voor Corona-patiënten tijdelijk op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor de zorgpremie voor 2021 heeft dit nog niet zo veel effect. Het is echter wel afhankelijk van jouw persoonlijke situatie welke zorgverzekering voor jou het voordeligst is. Daarom is het goed om je alvast te oriënteren op jouw nieuwe zorgverzekering.

Afname zorggebruik in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 werd minder vaak gebruik gemaakt van reguliere zorg dan een jaar eerder. Zo daalde contact met de huisarts in het tweede kwartaal van 28 procent naar 23 procent, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook daalde het contact met een medisch specialist van 18 naar 12 procent, evenals het aantal tandartsbezoeken (11 procent tegenover 20% in het hetzelfde kwartaal een jaar eerder). Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de gezondheidsenquête Leefstijlmonitor van het CBS. Hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt is nog even afwachten, maar dat Corona invloed heeft op onze zorgverzekeringen staat vast.