Verkoop uw auto gratis voor de beste PRIJS!

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door gratisuwautoverkopen.nl. Bij bezoek aan deze website kan gratisuwautoverkopen.nl gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld bij het aanmelden van een voertuig. Gratisuwautoverkopen.nl waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door gratisuwautoverkopen.nl beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt gratisuwautoverkopen.nl informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van gratisuwautoverkopen.nl en eventuele gerelateerde derden.

Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics. Hiermee worden alleen statistieken verwerkt en door Google opgeslagen. Hierdoor kan gratisuwautoverkopen.nl zien hoeveel bezoekers op de website komen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop gratisuwautoverkopen.nl eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met gratisuwautoverkopen.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Gratisuwautoverkopen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.